Centrala infarter är idag vanliga vårdåtgärder som ordineras och genomförs av en anestesiolog alt kirurg för att skapa en förutsättning för en viss medicinsk behandling och följer i regel patienten över verksamhetsgränserna.

Kursen vänder sig till till sjuksköterskor som vårdar patienter med central infart.

Innehåller:

CVK - central venkateter

Sökord: CVK, Venaccess, central venkateter

Postoperativ smärtbehandling. Utbildning testas för närvarande och blir tillgänglig inom kort. 

Här har vi samlat utbildningar på medicinsk teknisk utrustning som används på Operationscentrum och i huvudsak används av operationspersonal

Innehåller kurser i:

 • Akut främmande kropp i luftväg på barn
 • Bildframtagningssystem O-arm
 • Bladderscanner TM BVI 300
 • Blodgasanalysator I-stat
 • Borrsystem Vipar
 • Borrsystem Midas Rex
 • C-båge Philips
 • Diatermi VALLEY LAB FORCE TRIAD
 • Diatermi ERBE VIO 200 D, ERBE VIO 30
 • Mikroskåp Leica (Rygg)
 • Mikroskåp Leica OH 5 (NKK)
 • Navigeringsutrustning NK
 • Robotkirurgi
 • Tryckmätare Codman
 • Ultraljud neuro
 • Ultraljud SonoSite S-nerve
 • Ventrikeldränage Hanniset

Här har vi samlat utbildningar på medicinsk teknisk utrustning som används på Operationscentrum och i huvudsak används av anestesipersonal

Innehåller kurser i:

 • Robotkirurgi