Kursen  riktar sig till den som använder RoS applikationen för beställning  och svar inom Klinisk kemi.

Vid frågor om kursens innehåll kontaktar ni Birgitta Karppinen via e-post Birgitta.Karppinen@vll.se

Kursen om sammanhållen journalföring och NPÖ riktar sig främst till dig som ska ha tillgång till att läsa patientinformation i NPÖ.

För vidare information kring utbildningen, kontakta elisabeth.hald@vll.se