Kursen syftar till att beskriva läkarens roll och ansvar i relation till hälso- och sjukvårdens regelverk, politiska och ekonomiska styrning samt organisation