Chefens verktygslåda

 

 

Utbildningsansvarig: Ingrid Andersson - ingrid.k.andersson@vll.se - 070-654 69 37

Föreläsningen bygger på Integrative Model of Group Development (IMGD) av Dr. Susan A Wheelan. 

Kursen riktar sig till chefer och medarbetare.

Den här filmen är baserad på Arbetsmiljöverkets nya regler som trädde i kraft den 31/3-2016.

Reglerna ställer krav på arbetsgivare vad gäller den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Målet är att det ska bli tydligt för arbetsgivare vilka skyldigheter man har att åtgärda brister i arbetsmiljön.

Utbildningsansvarig: Elin Lugnér, elin.lugnér@vll.se