Avdelningen för Medicinsk teknik inom Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik (CMTS)

Grundläggande medicinteknisk säkerhet för usk på Operation September 2019.

En utbildning på vilo-EKG Cardiolex EC Sense riktad till anställda i Region Västerbotten.

En utbildning i gassäkerhet riktad till anställda i VLL.

För att delta i kursen behöver du en Kursnyckel som du får genom att maila tomas.hedstrom@regionvasterbotten.se

Faror, elsäkerhet och ansvar inom Medicinsk teknik riktad till Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Utbildning i patientmonitor - Philips IntelliVue.

Sökord, patientmonitor, monitor, övervakning, Philips, IntelliVue