Avdelningen för Medicinsk teknik inom Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik (CMTS)

En utbildning i gassäkerhet riktad till anställda i VLL.

För att delta i kursen behöver du en Kursnyckel som du får genom att maila tomas.hedstrom@vll.se

Målgruppen är Medicintekniker i Uppland och Skåne.

Faror, elsäkerhet och ansvar inom Medicinsk teknik riktad till Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Här finns utbildningar i medicintekniskutrustning.

Innehåller idag utbildning i:

- Patientmonitor - Philips IntelliVue

Sökord, patientmonitor, monitor, övervakning, Philips, IntelliVue